Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Pożegananie majora w st. spocz. Jana Żymuły

3 marca 2015 roku na cmentarzu Komunalnym w Katowicach odbył się pogrzeb majora w st.spocz. Jana Żymuły. W uroczystości pożegnania wzięli udział również policyjni emeryci.

W uroczystości pogrzebowej prowadzonej przez mistrza ceremonii Michała Goździka, przy asyście pocztu sztandarowego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach uczestniczyła żona Zofia, członkowie rodziny, przyjaciele oraz grono emerytów policyjnych. Nad mogiłą, słowa pożegnania wygłosił Andrzej Jąder- Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Chorzowie.

Major w st. spocz. Jan Żymuła w okresie czynnej służby sumiennie i z pełnym zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki, awansując na kolejne stanowiska w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi wyróżnieniami resortowymi i państwowymi. W 1992 roku wspólnie z grupą inicjatywną, był współzałożycielem Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Chorzowie, a następnie przez okres 10 lat był jego prezesem.

Major w st. spocz. Jan Żymuła zmarł po długotrwałej chorobie, w wieku 88 lat.

 

 

Cześć Jego Pamięci!