Analiza stanu bezpieczeństwa w Chorzowie za rok 2015