Policyjna akcja NURD - Bezpieczeństwo pieszych - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Bezpieczeństwo pieszych

Policyjna akcja NURD

Uświadamianie, pouczanie, a w skrajnych przypadkach karanie mandatami – w taki sposób działali wczoraj chorzowscy policjanci, w ramach ogólnopolskiej akcji NURD. Celem działań była poprawa bezpieczeństwa wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo pieszych zależy od bardzo wielu czynników. Tam gdzie jest możliwe ruch pieszych i ruch pojazdów oddziela się. Niestety w wielu przypadkach ruch pieszych odbywa się wspólnie z ruchem pojazdów np. podczas przechodzenia przez jezdnię i tam bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na to, czy piesi przekraczali jezdnie w dozwolonych miejscach. Obserwowali też kierowców, czy zwalniają przed przejściami dla pieszych.

W działaniach brało udział 16 policjantów. W trakcie akcji stróże prawa odnotowali 13 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi oraz 40 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy przechodzili w miejscu niedozwolonym oraz nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego pokonywania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu. Warto wspomnieć, że oprócz działań represyjnych mundurowi przypominali pieszym o podstawowych zasadach poruszania się po jezdni oraz w jej obrębie.

Cykliczne działania funkcjonariuszy podczas akcji  ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu oraz na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Akcje mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, tak aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości przepisów.

PAMIĘTAJ. Bądź dżentelmenem na drodze. Nie postępuj zgodnie z zasadą punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Dziś jesteś kierującym, jutro będziesz pieszym.  Pamiętaj, każdy wypadek to suma różnych zdarzeń. Wielu możesz uniknąć.