Ochrona zwierząt - Zielona strefa - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Zielona strefa

Ochrona zwierząt


„….Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”


Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt

 
Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in. zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

 

Jeśli  posiadasz  informacje  o  nieludzkim  traktowaniu  zwierząt  poprzez m.in.  ich  torturowanie,  zabijanie,  przetrzymywanie  w  niewłaściwych warunkach,  oraz  oferowaniu do  sprzedaży  lub  kupna  zwierząt  i  roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami za  pośrednictwem  poczty  e-mail:     dyzurny@chorzow.ka.policja.gov.pl    lub telefonicznie do najbliższej jednostki Policji tel. 997.