Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

Rada Ministrów zatwierdziła uchwałą Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014/2020. W związku z programem Komenda Główna Policji, Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowały Kartę informacyjną dla osoby stosującej przemoc w rodzinie.

Karta ta, zawiera informacje dotyczące pojęcia przemocy, jej form, konsekwencji prawnych i faktycznych jej stosowania, a także opisuje sposoby działania, w celu zaprzestania jej dalszego stosowania.Ulotka przedstawia informacje dotyczące programów korekcyjno-edukacyjnych, wraz z podaniem danych teleadresowych najlepszych ośrodków w kraju, realizujących tego typu oddziaływania. Jest to pierwszy materiał informacyjny, skierowany bezpośrednio do osób stosujących przemoc w rodzinie, mający na celu pomoc w zmianie postawy i wskazanie możliwości zaprzestania stosowania przemocy wobec osób najbliższych.Karta stanowi kontynuację materiałów informacyjnych i edukacyjnych w postaci Karty praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz Informatora dla osoby stosującej przemoc w rodzinie.