Wiadomości

Sprawy urzędowe załatw przez telefon, internet, lub listownie

Data publikacji 13.03.2020

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, prosimy mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędach, instytucjach i jednostkach miejskich w tym chorzowskim garnizonie policji do niezbędnego minimum. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans, zarówno od pracowników, jak również od innych osób oczekujących na obsługę.

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwiać przez Internet lub listownie. Na stronie https://obywatel.gov.pl/ znajdą Państwo katalog usług wraz z opisem, jak załatwić poszczególne sprawy. Posiadając konto na www.sekap.pl lub www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie i podległych komisariatach, związanych z potrzebą uzyskania zaświadczeń ze zdarzeń drogowych bądź złożenia skargi/wniosku. W takich przypadkach zalecamy korzystanie z poczty elektronicznej

Poniżej przydatne linki:

Dane teleadresowe KMP w Chorzowie

Twój Dzielnicowy w Chorzowie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Elektroniczna Skrzynka Podawcza KMP Chorzów

Przyjmowanie skarg i wniosków

Zgłoś korupcję

Zaświadczenia ze zdarzeń drogowych