Dzielnicowi spotkali się z siódmoklasistami - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Wiadomości

Dzielnicowi spotkali się z siódmoklasistami

Data publikacji 04.10.2019

Dzielnicowi cały czas kontynuują spotkania ze społecznością lokalną w swoich rejonach. W ramach tych spotkań mundurowi z Komisariatu Policji I w Chorzowie zorganizowali prelekcję dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 21. Głównym tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich.

Dzielnicowi z chorzowskiej jedynki spotkali się z uczniami klas siódmych w Szkole Podstawowej nr 21 w Chorzowie. W trakcie spotkania omówili z młodzieżą ogólne aspekty związane z relacjami międzyludzkimi, które przekładają się bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa na terenie Szkoły oraz w czasie wolnym poza nią. Poruszyli też problematykę wzajemnego szacunku i tolerancji. Ponadto rozmawiali z siódmoklasistami o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz środkach wychowawczych i karnych stosowanych przez sądy. Omówili także zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z aplikacji i portali internetowych. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z rozpowszechnianiem wizerunku swojego oraz innych osób. Mundurowi przypomnieli i zachęcali uczestników do korzystania z narzędzi komunikacji jaką jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja "Moja Komenda".