Wiadomości

Za co odpowiada nieletni - profilaktyka w Szkole Podstawowej nr 25 w Chorzowie

Policjantka z Zespołu Profilaktyki Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przeprowadziła prelekcję dla uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 25. Głównym tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich.

Policjantka zajmująca się profilaktyką w chorzowskiej komendzie spotkała się z uczniami klas siódmych i ósmych w Szkole Podstawowej nr 25 w Chorzowie. W trakcie spotkania omówiła z młodzieżą ogólne aspekty związane z relacjami międzyludzkimi, które przekładają się bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa na terenie Szkoły oraz w czasie wolnym poza nią. Poruszyła też problematykę wzajemnego szacunku i tolerancji. Ponadto rozmawiała z uczniami o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz środkach wychowawczych i karnych stosowanych przez sądy. Omówiła także zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z aplikacji i portali internetowych. Szczególną uwagę zwróciła na kwestie związane z rozpowszechnianiem wizerunku swojego oraz innych osób. Mundurowa przypomniała i zachęcała uczestników do korzystania z narzędzi komunikacji jaką jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja "Moja Komenda".