Narada roczna w chorzowskim garnizonie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Wiadomości

Narada roczna w chorzowskim garnizonie

Data publikacji 09.01.2019

Dzisiaj w gmachu Prokuratury Rejonowej w Chorzowie odbyła się narada roczna chorzowskiego garnizonu Policji, na której podsumowano zeszłoroczne wyniki pracy. W obecności władz miasta, przedstawicieli prokuratury, stróże prawa podsumowali efekty pracy w 2018 roku oraz nakreślili priorytety na nowy rok. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński.

W dzisiejszej naradzie zorganizowanej w gmachu Prokuratury Rejonowej w Chorzowie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Justyński, Prezydent Miasta Andrzej Kotala, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Magdalena Sekuła, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Chorzowie Cezary Golik, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Chorzowie Katarzyna Musialik, Komendant Miejski Policji w Chorzowie podinsp. Robert Łuszcz, I-wszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie mł. Insp. Piotr Sielecki, kadra kierownicza i policjanci chorzowskiego garnizonu. Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Chorzowie podinsp. Robert Łuszcz, składając podziękowania za wytężoną pracę wszystkim policjantom i pracownikom chorzowskiej komendy. Następnie podsumował wyniki pracy pionu kryminalnego oraz profilaktyki za 2018 r. I-wszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie mł. insp. Piotr Sielecki podsumował wyniki pracy pionu prewencji chorzowskiej policji. Na koniec szef chorzowskich policjantów podinsp. Robert Łuszcz podsumował dotychczasową współpracę z chorzowskim magistratem, dziękując za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ponadto wskazał on zadania i priorytety na rok 2019.

Głos zabrał również  Prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala. Podkreślił znakomitą współpracę z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Chorzowa. Pogratulował również osiągniętych wyników i zapewnił, że nadal będzie wspierał pracę chorzowskich funkcjonariuszy.

Oficjalną część spotkania podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który m.in. pogratulował osiągniętych wyników i podziękował za dotychczasową służbę. Scharakteryzował również najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy oraz motywował do dalszej pracy, aby w roku 2019 jej efekty były jeszcze bardziej satysfakcjonujące co ubiegłoroczne.

Podczas narady Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Chorzowie Cezary Golik i Katarzyna Musialik w imieniu Prokuratora Rejonowego w Chorzowie Katarzyny Małeckiej – Kowalczyk wyróżnili listami gratulacyjnymi 6 policjantów zajmujących się pracą dochodzeniowo – śledczą za sumienne i terminowe wykonywanie zleconych czynności oraz wnikliwe analizowanie materiału dowodowego.