Warto rozmawiać - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Wiadomości

Warto rozmawiać

Data publikacji 06.11.2018

O tym, że warto rozmawiać o problemach w czasie debat, czy też innych spotkań z przedstawicielami policji, zarówno bezpośrednio, czy też za pośrednictwem „Krajowej Mapy Zagrożeń” przekonali się mieszkańcy pl. Matejki w Chorzowie. Od kilku miesięcy rejon ten objęty jest szczególnym nadzorem chorzowskich mundurowych. Pierwsze efekty są już widoczne, a to oczywiście nie koniec.

Gdy tylko do Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie podinsp. Roberta Łuszcz, zaczęły docierać informacje od mieszkańców z rejonu pl. Matejki, że nie czują się tam bezpieczni, natychmiast polecił zając się ich problemem. Jak wynikało z informacji przekazywanych zarówno w trakcie spotkań, mieszkańcy są zaniepokojeni o swoje bezpieczeństwo z uwagi na gromadzące się tam osoby, które często piją alkohol oraz dewastują budynki. Podobne zgłoszenia zaczęły również wpływać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Komendant Miejski Policji powołał specjalny zespół zadaniowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Od początku lipca pl. Matejki objęty specjalnym nadzorem ze strony mundurowych. To jednak nie koniec podejmowanych działań, pod koniec września Komendant Miejski Policji zaprosił mieszkańców z rejonu pl. Matejki na kolejną debatę w której uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miasta jak i inne służby. Już wtedy można było usłyszeć, że dotychczasowe działania są pozytywnie odbierane przez społeczność lokalną. W odpowiedzi na postulaty mieszkańców podjęto kolejne działania tym razem z inicjatywy Urzędu Miasta zamalowano większość niechlubnych grafik.

Na chwilę obecną pl. Matejki nadal pozostaje pod szczególnym nadzorem ze strony Policji jak i innych służb. Decyzją Komendanta Miejskiego policji, specjalny zespół zadaniowy, nadal będzie pełnił służbę w tym rejonie.

Jest to kolejny przykład właściwej współpracy policji z mieszkańcami, pokazujący, że warto angażować się w problemy nawet najmniejszych społeczności lokalnych, warto o nich rozmawiać i tylko dzięki wzajemnej współpracy możliwe jest osiągnięcie wspólnych celów.

Dzięki nowoczesnym narzędziom, do których z całą pewnością należy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ta współpraca jest jeszcze łatwiejsza.

  • działania w rejonie pl. Matejki
  • działania w rejonie pl. Matejki
  • działania w rejonie pl. Matejki
  • działania w rejonie pl. Matejki
  • działania w rejonie pl. Matejki
  • działania w rejonie pl. Matejki