Bezpieczny Pieszy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Wiadomości

Bezpieczny Pieszy

Wczoraj na terenie Chorzowa trwały policyjne działania pod kryptonimem „Bezpieczny pieszy”. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji z ich udziałem.

Wczoraj, chorzowscy policjanci przeprowadzili działania pod kryptonimem „Bezpieczny pieszy”. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji z ich udziałem.

"Bezpieczeństwo pieszych jest jednym z priorytetów pracy chorzowskiej policji. Podejmujemy szereg przedsięwzięć w celu ograniczenia liczby zdarzeń z udziałem pieszych, prowadzimy projekty profilaktyczne ukierunkowane na podnoszenie świadomości zagrożeń wśród pieszych, namawiamy do noszenia elementów odblaskowych, inicjujemy także działania zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej m.in. w rejonie przejść dla pieszych" – mówi podinsp. Robert Łuszcz, Komendant Miejski Policji w Chorzowie.

Wczorajsze działania prowadzone były przez mundurowych w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. W akcji uczestniczyły 4 patrole ruchu drogowego. Policjanci bezwzględnie reagowali na wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego, w szczególności wykroczeń popełnianych przez pieszych i kierujących wobec pieszych. Za popełniane wykroczenia w ruchu drogowym mundurowi nałożyli 36 mandatów. Do najczęstszych przewinień należało nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, parkowanie pojazdów w rejonie przejść dla pieszych oraz przechodzenie w miejscu niedozwolonym.