"Kontrola Drogowa Piesi" - podsumowanie dziłań - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Wiadomości

"Kontrola Drogowa Piesi" - podsumowanie dziłań

Data publikacji 12.10.2017

Wczoraj policjanci z Chorzowa prowadzili działania „Kontrola Drogowa -Pieszy". Mundurowi sprawdzali czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych oraz czy nie przechodzą jezdni na czerwonym świetle. Reagowali też na wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy nie zwracali uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W działaniach uczestniczyło 12 chorzowskich policjantów. Stróże prawa ujawnili 5 wykroczeń popełnionych przez pieszych oraz 44 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami. Największą ilość wykroczeń tym razem popełnili kierowcy, którzy piesi, którzy nieprawidłowo pokonywali przejścia dla pieszych lub nieustępowali im pierwszeństwa. Natomiast piesi najczęściej przechodzili w miejscu niedozwolonym oraz nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci nałożyli łącznie 49 mandatów.
Cykliczne działania policjantów podczas akcji ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Akcje mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, tak aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości przepisów.

A jak lekkomyślni potrafią być nawet doświadczeni kierowcy mogą zobaczyć państwo na filmie zarejestrowanym w trakcie jednych z takich działań.