Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Wiadomości

Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie

Data publikacji 18.09.2017

Wczoraj w chorzowskiej komendzie 19 osób uczestniczyło w ćwiczeniach pod kryptonimem EGIDA-17, jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy.

W osiemdziesięciu dwóch jednostkach policji na terenie całego kraju, w tym w 5 śląskich komendach, odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-17. Całość koordynował Główny Sztab Policji KGP. W województwie śląskim mobilizacja kadr policyjnych odbyła się wczoraj rano w Cieszynie, Chorzowie, Mysłowicach, Zawierciu i Tychach. To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Ćwiczenie było przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych w Policji. Miało na celu praktyczne sprawdzenie gotowości do działania w jednostkach organizacyjnych Policji, przewidzianych do militaryzacji, które stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Odbywały się na terenie osiemdziesięciu dwóch jednostek policji szczebla powiatowego (miejskiego/rejonowego). Łącznie w kraju uczestniczyło w nich 1640 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w kraju.

Obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz terenowej administracji publicznej i wojskowej.

Głównymi założeniami ćwiczenia, było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych, związanych z powoływaniem osób do jednostek organizacyjnych Policji, przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi a komendami wojewódzkimi i komendą stołeczną policji i dalej z Komendą Główną Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017-2026.

 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
 • Ćwiczenia mobilizacyjne w Chorzowie
Ładowanie odtwarzacza...