"Kontrola Drogowa Piesi" - podsumowanie dziłań - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Wiadomości

"Kontrola Drogowa Piesi" - podsumowanie dziłań

Data publikacji 10.08.2017

Wczoraj policjanci z Chorzowa prowadzili działania „Kontrola Drogowa -Pieszy". Mundurowi sprawdzali czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych oraz czy nie przechodzą jezdni na czerwonym świetle. Reagowali też na wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy nie zwracali uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W działaniach uczestniczyło 9 chorzowskich policjantów. Stróże prawa ujawnili 45 wykroczeń popełnionych przez pieszych oraz 7 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy przechodzili w miejscu niedozwolonym oraz nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Natomiast najcześciej popełniane wykroczenia przez kierowców to nieprawidłowe pokonywanie przejść dla pieszych. Policjanci nałożyli łącznie 52 mandatów.
Cykliczne działania policjantów podczas akcji ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Akcje mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, tak aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości przepisów.