Korupcja - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Wiadomości

Korupcja

Data publikacji 06.03.2017

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN). Przeciwdziałanie korupcji jest ważnym zadaniem organów państwowych. Oczekiwania związane z realizacją tego zadania są coraz większe. Wskazują na to wszystkie badania opinii publicznej obejmujące skalę zjawiska korupcji, jego skutki, możliwości eliminacji czy też ewoluowania różnych jej form. Wyniki

 

Kontakt  z  Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie:

 

email: pg@chorzow.ka.policja.gov.pl

 

tel. 47 854 52 70

 w godzinach 8.00 - 15.00
 


PAMIĘTAJ!!!

 

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział.