Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Kierownictwo

Kierownictwo

 KOMENDANT MIEJSKI POLICJI  W CHORZOWIE

 

podinspektor mgr ROBERT ŁUSZCZ

 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI  W CHORZOWIE

 

 

mł. inspektor mgr  PIOTR SIELECKI